• Bepaalde duur
  • Deeltijds
  • Gent
  • Profit / Non-profit: Non-profit
  • Provincie: Oost-Vlaanderen
  • Impactniveau: 1 - Positieve impact

Site DoofVlaanderen Doof Vlaanderen vzw

ondersteunt dove en slechthorende personen in Vlaanderen

Als medewerker Beleid & Belangenbehartiging ontwikkel je mee de beleidsdoelstellingen, standpunten en visies rond diverse thema’s die relevant zijn voor dove en slechthorende personen in Vlaanderen. Je gaat vervolgens (in)formeel in overleg met politici om verandering te stimuleren. Hiervoor verzamel, interpreteer en bewerk je onder andere relevante informatie over ontwikkelingen inzake het federale en Vlaamse overheidsbeleid.

Het contract duurt 11 maanden aan 60-80% VTE (100% VTE = 38u) met mogelijkheid tot verlenging. Concreet zou dit tot eind december 2022 60-80% VTE zijn en vanaf begin januari 2023 tot het einde van het vervangingscontract 60% VTE.

Bekijk de video in VGT of lees meer over deze vacature.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar solliciteren@doof.vlaanderen