• Voltijds
 • Anderlecht
 • Profit / Non-profit: Profit
 • Impactniveau: 1 - Positieve impact

Site MicroStart

MicroStart helpt mensen met meer ideeën dan geld en wil mensen het recht geven op economisch initiatief. Dit door enerzijds het aanbieden van professionele microkredieten (tot 25.000€) voor ondernemers die niet terecht kunnen bij de traditionele financiële instellingen. Anderzijds door het aanbieden van gratis professionele begeleiding (individueel en in groep, voor en na de opstart). Daarnaast tracht microStart mee te bouwen aan een beleid dat gunstig is voor (micro- en kleine) ondernemers. MicroStart telt 30 werknemers en kan rekenen op de steun van meer dan 85 actieve vrijwilligers. Sinds zijn oprichting heeft microStart meer dan 16.000 (kandidaat) ondernemers ontvangen en meer dan 6000 microkredieten verstrekt. Hierdoor werden meer dan 8000 nieuwe jobs gecreëerd.

De functie

De CCO draagt als lid van het DirectieCommittee bij aan het strategisch plan.

De Chief Customer Officer (CCO) van microStart is belast met het strategisch management van het filialennetwerk en dit in zeer nauwe samenwerking met de deputy CCO.

De Chief Customer Officer is verantwoordelijk voor de definiëring en implementatie van de strategische doelstellingen, alsook de omzetting ervan in realistische commerciële objectieven, de verdere ontwikkeling van de productportefeuille en de verdere strategische uitbreiding op basis van het strategisch plan dit in samenspraak en met de input van de medewerkers op het terrein.

1. Customer strategie & ontwikkeling:

 • De implementatie van een toekomstgerichte realistische commerciële strategie, rekening houdende met de noden van onze clienten/prospecten en in lijn met de strategie, de visie & missie van microStart.
 • De nodige actieve bijdrage leveren aan het “overall “strategisch plan van microStart.
 • Ontwikkelen van nieuwe producten in lijn met de verwachtingen van onze clienten.
 • Verdere uitvoering van de digitale strategie, ontwikkeling van het digitaal agentschap.
 • Verdere uitvoering van de netwerkstrategie, met innovatieve ideeën.
 • Verdere ontwikkeling van de producten in het kader van de microkredieten ten behoeve en rekening houdende met de noden van onze clienten/prospecten, maar ook met de mogelijkheid en objectief om nieuwe clienten aan te trekken. Verdere uitbreiding van de impact van microStart.
 • Motiveren van het netwerk om hun objectieven te behalen.

2. Governance & Partnerships:

 • Je bent het aanspreekpunt voor onze verschillende partners op strategisch niveau, voor de verdere ontwikkeling van microStart, en kan een duidelijk zicht geven op de voorziene evolutie naar de toekomst. Samen met de branch managers zorg je voor een constante animatie & samenwerking met de partners.
 • Definiëren van de doelstellingen en de prestaties van de verschillende lokale partnerships.
 • Implementeren van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met (mogelijke) partners, in samenwerking met onze partnershipmanagers.
 • Je presenteert de commerciële resultaten op een transparante, overzichtelijke en correcte manier in de Raad van Bestuur van microStart met daarbij tevens een zicht op de toekomst.
 • Je kan duidelijke & correcte rapporteringen uitwerken mbt de activiteit in samenspraak met de Branch Managers.
 • Je zet duidelijke en realistische productieobjectieven voor het netwerk, rekening houdende met de specificiteit van microStart alsook het risicoprofiel.
 • Je zorgt samen met de deputy CCO voor een budgetsensibilisering en -opvolging per branch/agentschap.
 • Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende vrijwilligers en de agentschappen, dit in samenspraak met de Branch Manager en de vrijwilligerscoördinator per agentschap.

3. Product en dienstenontwikkeling aangepast aan het microStart publiek:

 • Ontwikkelen en voorstellen van strategie voor verdere uitbouw van producten en de ondersteunde activiteiten.
 • Strategie uitwerken en voorstellen voor schaalvergroting, nieuwe producten en diensten, eventuele proefprojecten en/of startups (binnen microStart).
 • Strategie voor constante en optimale kwaliteit voor de klantenservice in overeenstemming met de verschillende interne/externe vereisten.
 • In samenwerking met de internal control & risk manager, bepalen van de strategische visie mbt de risico beheersing & de krediethandleiding.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar hr@microstart.be