• Voltijds
 • Brussel
 • Profit / Non-profit: Non-profit
 • Impactniveau: 1 - Positieve impact

Netwerk tegen Armoede

In het Vlaams Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In deze verenigingen in Vlaanderen en Brussel worden de ervaringen en de expertise van mensen in armoede verzameld. Vanuit deze expertise en een mensenrechtenbenadering worden oplossingen geformuleerd waarmee een structureel armoedebeleid vorm kan krijgen.
Het Netwerk organiseert de dialoog met mensen in armoede en hun deelname aan het beleid
op de verschillende niveaus. Een gedreven team van een 20-tal mensen staat dagelijks klaar
voor advies, coaching, vorming, beeldvorming en ondersteuning aan deze verenigingen.
Om deze missie te realiseren en de organisatie verder te professionaliseren, is het Netwerk
tegen Armoede op zoek naar een Zakelijk / HR Coördinator.

Taken

Als Zakelijk / HR Coördinator ben je de rechterhand van de Algemeen Coördinator waaraan je rechtstreeks rapporteert. Binnen deze duofunctie draag jij de eindverantwoordelijk voor het zakelijk beheer van alle interne processen en het personeel.
Concreet betekent dit:

Analyse en strategisch beleid

 • Als coördinator ben je mee verantwoordelijk voor de strategische en
  operationele beleidsuitvoering van de visie en missie van het Netwerk tegen Armoede.
 • Hiervoor bepaal je samen met de Algemeen Coördinator de (strategische)
  prioriteiten en het vertalen van een meerjarenplan naar een jaarplan met concrete doelstellingen en begroting.
 • Je ondersteunt het team in de opvolging van de geplande acties en doelstellingen en stuurt indien nodig bij.

Leiding en coaching

 • Coachen en ondersteunen van het team met oog voor persoonlijke groei en
  ontwikkeling.
 • Aansturen en inspireren van het team op vlak van een gemeenschappelijke
  visie, taken, voortgang, omkadering, samenwerking en functioneren.
 • Ontwikkeling en implementatie van een passende besluitvormingsstructuur en
  -cultuur binnen het team.

Personeelsbeleid en – administratie

 • Je zorgt voor een toekomstgericht personeel- en organisatiebeleid op het vlak
  van aanwerving, verloning, functioneringsgesprekken, opleiding en vorming enz.
 • Je zorgt voor een tijdige en correcte loons- en personeelsadministratie.
 • Je bent verantwoordelijk voor een optimale benutting van het personeelsbudget en maakt jaarlijks een begrotingsoefening op in samenwerking met de Algemeen Coördinator.

Zakelijk beheer (bestuur, financiën, personeel)

 • Je bent verantwoordelijke voor een duurzaam financieel beleid van de interne organisatie en maakt samen met de Algemeen Coördinator een jaarlijkse begrotingsoefening.
 • Samen met de Algemeen Coördinator werk je een duurzaam en efficiënt fondsenwervingsbeleid uit
 • Je bent verantwoordelijk voor een optimale benutting van het personeelsbudget.
 • Je bouwt aan de professionalisering van de organisatie onder meer door het automatiseren van verschillende interne financiële en administratieve processen.
 • Ontwikkeling en implementatie van een passende besluitvormingsstructuur en -cultuur binnen het team.
 • Je initieert en coördineert diverse interne optimalisatie- en veranderingsprojecten die de hele organisatie ondersteunen en stroomlijnen.
Profiel
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een gelijkgesteld diploma.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je staat zowel schriftelijk als mondeling sterk in je schoenen en hecht waarde aan transparante en open communicatie.
 • Je bent leergierig en gedreven om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebieden.
 • Je beschikt over een positieve leiderschapsstijl die erop gericht is mensen te laten groeien in hun ontwikkeling.
 • Je hebt aantoonbare expertise in één of meer van de bovenstaande domeinen.
 • Je bent een aanspreekpunt op het vlak van personeelsbeheer en -beleid en je gebruikt jouw expertise en kennis om verbeterpunten in kaart te brengen.
 • Je bent een echte teamplayer. Samen met je collega’s werk je als een hecht team naar de gezamenlijke doelstellingen toe.
 • Je bezit een groot probleemoplossend vermogen, doortastendheid en daadkracht.
 • Je kan goed plannen, organiseren en weet hierbij prioriteiten te stellen.
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.
Aanbod
 • Een bijzonder boeiende job in een organisatie met hoge maatschappelijke impact.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een team van hardwerkende en enthousiaste collega’s.
 • Een loon conform de socioculturele sector (paritair comité 329 – L1) met overname van relevante anciënniteit (max. 15 jaar).
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • GSM en laptop.
 • Een flexibele werkcultuur met glijdende werktijden en mogelijkheid tot telewerk.
 • Vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Brussel-Noord.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Hoe solliciteren?

Word jij onze zakelijk / HR coördinator? Vertel ons wat je in je mars hebt. Stuur je cv en
motivatiebrief naar heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be ten laatste op 6 november
2022.
Op basis van de schriftelijke sollicitaties gebeurt een eerste selectie en word je eventueel
uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 10 november 2022 in de voormiddag.
Een tweede sollicitatieronde bestaat uit een assessment en bijkomend gesprek.

Bijkomende informatie nodig?
Daarvoor kan je terecht bij Inneke Vos via mail inneke.vos@netwerktegenarmoede.be of
telefonisch op +32 473 77 55 17.

Het Netwerk tegen Armoede voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit.

www.netwerktegenarmoede.be

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be