• Voltijds
 • Brussel
 • Profit / Non-profit: Non-profit
 • Provincie: Brussel
 • Impactniveau: 3 - Sterke duurzame impact

Site Netwerk tegen Armoede vzw Netwerk tegen Armoede vzw

Netwerk tegen Armoede vzw

In het Vlaams Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In deze verenigingen in Vlaanderen en Brussel verzamelen we de ervaringen en de expertise van mensen in armoede. Vanuit deze expertise en een mensenrechtenbenadering formuleren we oplossingen waarmee een structureel armoedebeleid vorm kan krijgen. Het kruisen van kennis met ervaringskennis van mensen in armoede en de participatie van mensen in armoede aan beleidsprocessen en belangenbehartiging zijn onze kerntaak.

Taken

Als beleidsmedewerker op het thema Wonen lever je een directe bijdrage aan het garanderen van het recht op wonen voor iedereen. Zonder een goede woning kunnen mensen niet floreren, kinderen niet leren. De strijd tegen energiearmoede en vóór een rechtvaardige klimaattransitie maken deel uit van deze functie.
Een betaalbare en geschikte woning is een cruciale hefboom in het doorbreken van armoede en het verhogen van de kansen van gezinnen om een menswaardig en vervullend bestaan te leiden. Dit vraagt om een gecoördineerde en gelaagde aanpak op niveau van beleidsmakers, woonpartners en gezinnen in armoede. Als onze expert op het kruispunt van wonen, energie en armoede werk je standpunten en aanbevelingen met en vanuit mensen in armoede uit. Je werkt vanuit een gedragenheid van mensen in armoede, de leden van het netwerk, het team en het bestuur. Je bent verantwoordelijk voor netwerking, dossieropbouw, beleidswerk en vorming wat betreft het domein wonen en energie. Je werkt nauw samen met andere collega’s van het Netwerk tegen Armoede.

Concrete taken
 • Je doet aan belangenbehartiging via beleidswerk. Je stelt beleidsdossiers op, met de inbreng van onze verenigingen en organiseert verticaal armoedeoverleg tussen onze verenigingen en de diverse administraties en kabinetten van ministers met bevoegdheden op Vlaams en federaal niveau. Dit omvat ook:
  • Analyseren van evoluties in maatschappelijke en politieke context op het vlak van armoede(bestrijding) met een focus op het domein wonen, energie en een rechtvaardige klimaattransitie
  • Inventariseren en ontsluiten van opgebouwde expertise, kennis en ervaring van mensen in armoede
  • Actualiseren van beleidsdossiers en adviezen rekening houdende met beleidsontwikkelingen en het zelf opmaken van nieuwe beleidsdossiers
  • Initiëren en organiseren van beleidsdialoog vanuit ervaringskennis met bevoegde overheden, partners en andere relevante oplossingsactoren
  • Vertegenwoordigen van het Netwerk tegen Armoede, in tandem met ervaringsdeskundigen, in diverse overlegorganen, adviesraden en op studiedagen en/of netwerkevents.
 • Je hebt een hart voor de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen: je beluistert hun noden, vertrekt vanuit hun ervaringsdeskundigheid, je vormt en ondersteunt hen in functie van het opzetten van participatie- en inspraakprocessen aan het beleidswerk.
 • Je brengt de kennis van mensen in armoede en hun verenigingen naar buiten doorheen de organisatie van publieksmomenten, studiedagen of webinar.
 • Je geeft vanuit jouw expertise en beleidsdomein occasioneel vorming, met en vanuit de ervaring van mensen in armoede, aan een brede waaier van middenveldorganisaties of administraties.
Profiel
 • Je staat achter de missie en visie van het Netwerk tegen Armoede
 • Je beschikt over een masterdiploma in de Rechten, Economie, Sociale, Politieke, Psychologische of Pedagogische Wetenschappen of een bachelor diploma met minstens 3 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt ervaring in beleidswerk en belangenbehartiging
 • Je beschikt over een enthousiasmerende basishouding om samen met mensen in armoede, hun verenigingen en een gedreven staf resultaten te boeken
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (zowel verbaal als schriftelijk)
 • Je bent analytisch sterk en kan zelfstandig werken
 • Je kan spreken voor en werken met groepen mensen met zeer diverse achtergronden
 • Je beschikt over het nodige organisatietalent en weet hierbij prioriteiten te stellen
 • Je neemt initiatief, werkt efficiënt en bent stressbestendig
 • Je hebt geen probleem met verplaatsingen in Vlaanderen en Brussel
 • Je hebt affiniteit met de leefwereld van mensen in armoede, de werking van verenigingen waar armen het woord nemen en de bredere sociale sector
Aanbod
 • 80 % of 100% contract van onbepaalde duur
 • Je krijgt het vertrouwen en de verantwoordelijkheid over 1 van de 4 prioritaire beleidsthema’s in ons meerjarenplan 2021-2025, nl. het recht op wonen
 • Een loon conform de socioculturele sector (paritair comité 329 – instap loonbarema is B1b met optie tot doorgroeien). Overname van relevante anciënniteit (max. 15 jaar)
 • Volledige terugbetaling woon werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, gsm-abonnement en laptop
 • Inzet in een waardengedreven werkomgeving met een team van een 17-tal collega’s
 • Een flexibele werkcultuur met glijdende werktijden en mogelijkheden tot telewerk
 • Een dynamische en inspirerende werkcontext waar je verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgt
 • Zeer vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Brussel-Noord (600 meter)
 • Onmiddellijke indiensttreding (bespreekbaar)
Procedure

Bezorg jouw kandidatuur ten laatste op vrijdag 16 december 2022 aan algemeen
coördinator Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be. Stuur een
persoonlijke motivatiebrief samen met jouw cv waaruit jouw opleiding(en), jouw ervaring
en jouw professionele loopbaan blijken.

 • Op basis van de schriftelijke sollicitaties gebeurt een eerste selectie en word je al dan niet uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke proef.
 • De online schriftelijke proef vindt plaats op maandag 19/12 (tijdstip in overleg met de mogelijkheden van de kandidaat)
 • Daarna volgt een mondeling gesprek op woensdag 21/12 van 9u tot 12u30
  Hou alvast deze data en momenten vrij in het geval jouw kandidatuur geselecteerd wordt.
Bijkomende informatie nodig?

Neem contact met Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be.

Het Netwerk tegen Armoede voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit. Wij willen graag een team dat net zoals de samenleving
divers is! Diversiteit is een troef in het realiseren van mensenrechten.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be