• Grimbergen
 • Profit / Non-profit: Non-profit
 • Provincie: Vlaams-Brabant
 • Impactniveau: 1 - Positieve impact

Site Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius

Kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg

De HIC afdeling (High Intensive Care) is een gesloten zorg unit voor volwassenen vanaf 18 jaar in crisis, al dan niet onder gedwongen statuut. Het betreft een doelgroep met een risicogedrag naar henzelf en anderen met nood aan intensieve psychiatrische zorg en verhoogd toezicht. Binnen een opname op de HIC wordt een periode van acute zorgnood overbrugd en wordt nadien, in samenspraak met hun netwerk, het behandelplan intra en of extramuraal verdergezet.

Wat ga je doen?
 • Je bent het eerste contactpunt voor de patiënt in crisis. Je zorgt dat de opvang zorgzaam verloopt; je bouwt een vertrouwensband op met de patiënt. Je biedt de patiënt nabijheid, veiligheid, structuur en rust. Van opname tot ontslag ben je als individuele begeleider mee coördinator van het hersteltraject.
 • Je stemt voortdurend af met je vaste co-begeleider om de continuïteit te verzekeren.
 • Samen met de patiënt stel je een behandeltraject op. Je overlegt met de familie, de interne en externe zorgpartners. Je neemt deel aan de zorgafstemming en betrekt de patiënt hier actief bij. Je werkt multidisciplinair waarbij je deelneemt aan teamvergaderingen.
 • Administratief volg je de patiëntendossiers op. Je houdt het hele verhaal bij: observatie, signaleringsplan, (thuis)medicatie, drugsscreening…
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit (bijv. bloedafname, wondzorg, inspuitingen, medicatie).
 • Je biedt de patiënt die op de intensive care (ICU) verblijft, permanente nabijheid en individuele begeleiding.
 • Samen met andere zorgeenheden werk je rond specifiek thema (bijv. ziekenhuishygiëne, suïcidepreventie…) en wissel je ervaringen uit.
 • Tijdens je inloopperiode krijg je volop steun van je meer ervaren peter of meter. Als starter maak je eerst kennis met de diverse pathologieën en leer je de cultuur van het ziekenhuis kennen. Je volgt ook vorming.
 • Je maakt deel uit van een 24/24-uurs equipe.
Je brengt mee:
 • Als verpleegkundige ben je geïnteresseerd in diverse psychopathologieën.
 • Je stelt je flexibel op; je kan snel schakelen en je gedrag aanpassen aan het functioneren van de patiënt.
 • Je kan omgaan met crisissituaties waarbij je het hoofd koel kan houden.
 • Je hebt een gastvrije houding. Je bent luistervaardig en geduldig. Je kan rust brengen en geruststellen.
 • Je bent sterk in communicatie en overleg.
 • Je bent sterk in (zelfstandig) organiseren en plannen.
 • Je bent een teamplayer; je bent constructief en beschikt over draagkracht.
We bieden jou:
 • Een job met veel afwisseling, autonomie en ruimte voor eigen initiatief.
 • Aandacht voor welzijn: er is regelmatig een zorgmoment met het team.
 • De kans om jezelf te ontwikkelen via vorming en bijscholing (e-learning, seminaries…).
 • Een kleinschalig ziekenhuis, waar een warme en betrokken cultuur heerst met korte lijnen.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, met overname van je anciënniteit.
 • Bovenop je loon nog een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, optie fietslease en fietsvergoeding, extra voordelen via Benefits@Work.
Meer informatie?

Kom langs, bel of mail naar Koen De Block, teamcoördinator (02 270 93 30).

Interesse?

Stuur je cv met motivatiebrief naar Peter Warrie, directeur patiëntenzorg.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar peter.warrie@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be